Följ oss på Facebook

Vi har gått över till att uppdatera våra aktiviteter på Facebook istället för hemsidan i så stor utsträckning som möjligt. Där är det enklare att följa våra aktiviteter och bli uppdaterad på nyheter. Större utfärder och resor kommer även att finnas här på hemsidan men kortare dagsutfärder hanteras främst via evenemang på Facebook. Besök vår sida http://www.facebook.com/waterworld.dykskola och gilla oss för vi gillar dig!